Monday - Saturday : 8:00 am to 7:00 pm

ગુજરાત યુનીવર્સીટી ગ્રંથાલયનાં હસ્તપ્રતોની નામની સૂચી

ક્રમ હસ્તપ્રતોનાં નામ Action
0001 GUL શિક્ષા પત્રી View
0002 GUL વૈદિક મંત્ર શ્લોક View
0003 GUL મહીશ્ન સ્ત્રોત View
0004 GUL શિક્ષાપત્રી View
0005 GUL કૃષ્ણ ચરિત્ર વર્ણન View
0006 GUL ઓઘ અને મીતા દોહા View
0007 GUL મહાભારત શાંતિ પર્વ View
0008 GUL ઘરગથ્થુ ઉપચાર View
0009 GUL શતાનીક અર્જુન સંવાદ View
0010 GUL સહસ્ત્રનામ View
0011 GUL વૈદિક મંત્ર શ્લોક View
0012 GUL મંત્ર શ્લોક View
0013 GUL સર્વ જોમ સ્ત્રોત્ર View
0014 GUL નરોક્ત મંત્ર નામ સ્ત્રોત્ર View
0015 GUL આરાસૂર આઈ આરતી View
0016 GUL પાંડવ વિચાર View
0017 GUL શ્લોક મંત્ર View
0018 GUL ઇન્દ્ર ક્ષી સ્ત્રોત View
0019 GUL મંત્ર શ્લોક View
0020 GUL મંત્ર શ્લોક View
ક્રમ હસ્તપ્રતોનાં નામ Action
0021 GUL મંત્ર શ્લોક View
0022 GUL મંત્ર શ્લોક View
0023 GUL મંત્ર શ્લોક View
0024 GUL વિષ્ણુસહસ્ત્રનામ View
0025 GUL પ્રાર્થના પ્રાક્ષ સંધ્યા View
0026 GUL મંત્ર શ્લોક View
0027 GUL ગાયત્રી છંદ View
0028 GUL ગાયત્રી છંદ પ્રાક્ષવાદી વર્ણ વ્યંજની View
0029 GUL વ્યંતર દેવી મહાત્મ્ય View
0030 GUL ઋષિ મહાદેવી View
0031 GUL જ્યોતિષ View
0032 GUL પ્રપ્રરંધી સ્ત્રોત View
0033 GUL શ્લોક મંત્ર જ્યોતિષ View
0034 GUL શ્લોક મંત્ર View
0035 GUL વેદોક્ત નવગ્રહ મંત્ર View
0036 GUL શ્લોક મંત્ર View
0037 GUL રામ રક્ષા View
0038 GUL સિધ્ધલક્ષી સ્ત્રોત બ્રહ્માંડ પુરાણ View
0039 GUL મુહુર્ત દીપક મહાદેવ દેવ View
0040 GUL મહાભારત યુધ્ધ View